Skip to content

                      태초에 주신 먹거리 만을 주신 그대로 먹는다.   
                                죽이  될 때까지 충분히 씹어 먹는다.                     

                                 식사를 했는지 느끼지 못할 정도로 조금만 먹는다. 

                                       '통밀떡이야기'는 어떠한 상업적광고도 거부하며 철저히 비영리를 추구합니다.

copyrightⒸtongmil.info.2018 All rigts reserved.

powered by tongmil.info / tongmil@chol.com

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5